návody / MobilePayTB

MobilePayTB pre Android

Ako zaplatím bezkontaktne Androidom nákup do 20 eur?

  1. Oznámte predavačovi, že budete platiť bezkontaktne.
  2. Pokiaľ máte prednadstavenú automatickú platbu: Priložíte telefón nad symbol bezkontaktnej platby, nachádzajúci sa na termináli. Platba prebehne do jednej sekundy. Nie je potrebné zapínať telefón ani spúšťať aplikáciu.
  3. Pokiaľ máte prednadstavenú manuálnu platbu, pred platbou spustite aplikáciu Mobile Pay pre Orange alebo O2 karty v mobile a stlačte Platba+PIN.
  4. Mobilný telefón vás vyzve na zadanie PIN, čím platbu autorizujete.
  5. Po zobrazení pokynu Platiť pridržte váš mobilný telefón priamo nad symbolom bezkontaktnej platby na termináli.
  6. Po úspešnej platbe sa na displeji zobrazí potvrdenie o platbe, rozhodujúce je však potvrdenie z terminálu.

viac o inovácii

mohlo by vás zaujímať