Článok

Hlasová biometriaTB

Hlas namiesto hesla

Na bezpečné vybavenie úveru v Tatra banke stačí zavolať.

Existuje viacero možností ako sa identifikovať pred uzavretím závažných dohôd a zmlúv. V bankovníctve je toto overovanie ešte dôležitejšie. Aj preto Tatra banka ako jediná banka na Slovensku overuje identitu klientov pri správe ich kont unikátnou čítačkou hesiel. A teraz ponúka ešte futuristickejšiu a hlavne pohodlnejšiu možnosť. Služby kontaktného telefonického centra DIALOG Live boli obohatené o Hlasovú biometriuTB. Nový systém na overenie používa váš presne zaznamenaný hlas.

Rozoznávanie hlasu je trendom v technológiách, ktorý sa dostáva do viacerých aspektov života. Nie je to nový vynález. Len sa za poslednú dobu zlepšila presnosť a rýchlosť zadávania hlasových povelov, či identifikovania sa jednoduchou frázou. Služba DIALOG Live má teraz možnosť riešiť s klientom úvery, správu kreditných kariet a ďalšie veci bez overovania Kartou a čítačkouTB a PID kódom. Overovanie prebehne jednoduchšie ako doteraz, bude vám stačiť povedať meno a dátum narodenia. Hlasová biometriaTB totiž pri telefonickom rozhovore automaticky rozpozná váš hlas.

Hlas je bezpečnejší spôsob identifikácie ako heslo, dokonca bezpečnejší než odtlačok prsta.

Hlavnou výhodou je, že hoci heslo a v extrémnych prípadoch aj odtlačok prsta sa dá ukradnúť, hlas už nie. A ak vám napadlo, že je možné si niekoho nahrať na diktafón, tak to nefunguje. Systém analyzuje hlas pri bežnom rozhovore, nedá sa nijako predpokladať, čo sa vás operátor opýta. Všetko začína jednoduchou inicializáciou tejto služby.

Pri vytváraní hlasovej vzorky je potrebné použiť systém Karty a čítačkyTB. Hlas sa potom pri rozhovore nasníma a presne analyzuje. Porovnáva sa intenzita, farba hlasu a iné špecifiká, nie je nutné diktovať žiadne heslá. Po úspešnom nahratí vzorky si už môžete Kartu a čítačkuTB odložiť do poličky, na identifikáciu vám stačí váš hlas. A ak to náhodou preženiete s ľadovým čajom a angína zmení váš hlas, dá sa vzorka urobiť znova.